top of page

Je hebt ongetwijfeld wel eens van een “cantus” gehoord, een oeroude traditie die ook binnen de KHK zeer hoog wordt aangeslagen. Ook het imago van de (Gentse) student inzake het smaken van een zeker goudgeel – naar sommigen beweren zelfs goddelijk –  schuimend gerstenat, zal je waarschijnlijk niet vreemd zijn.

Welnu, het concept van een cantus is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat om een fantastische avond onder vrienden waarop traditionele studentenliederen worden aangeleerd en gezongen. Al deze cantushits en kringliederen worden samengebonden in de Gentse Codex, hét onmisbare attribuut voor elke cantuservaring, afgezien dan van die rijkelijk gevulde, schuimende, goudgele bekers.

Zoals elke zichzelf respecterende studentenkring, heeft ook de KHK natuurlijk zijn eigen kringlied:

 


 

Zijt gij een archeologie-student
Of is de kunsthistorie u bekend
En houd gij van een pintje rein en fijn
Dan is 't leuk om bij de KHK te z(w)ijn

Want wij bestaan al meer dan 70 jaar
Zet dus de meter pintjes maar al klaar


Etnisch, plastisch, theaterwetenschap,
Muziek, bouwkunst & archeologie (olé hihi) (bis)

Ons wapens zuil, pen, schop en een penseel
En onze linten, die kleuren paars en geel
Nemen we kunstgeschiedenis ter hand
Of zoeken wroetend naar den tijd zijn tand

Heft dus uw glas, gij allen hier, en giet
En neemt uw codex, en zingt een vrolijk lied


Etnisch, plastisch, theaterwetenschap,
Muziek, bouwkunst & archeologie (olé hihi) (bis)


Melodie: Het lied van pater Callewaert
Tekst: Alexander Deweppe

bottom of page